Загрузка...

write

Contact Information

 

Contact Information  

Services

Call center
(056) 373 10 55
(056) 373 10 56

 

Sales department

Dnepropetrovsk, Startovaya St., 7,
(056) 732 33 01
(056) 732 33 02
(056) 732 33 03
(056) 732 33 04
(056) 732 33 05
(056) 732 33 57

 

Kharkov, Morozov St., 13, office 603.
(057) 766 36 26 (факс)
(067) 565 62 82

Nikolaev, Inzhenernaya St., 19
 (067) 565 18 13

Khmelnytsky, Pilotskaya St. 77/5
(0382) 78 35 00

Poltava
(067) 565 84 85

Sumy
(067) 564 09 52

Kherson
(067) 639 70 46

Donetsk
(067) 636 63 27

Kyiv
(067) 567 58 22

Lugansk
(050) 361 79 47

Zaporozhye
(067) 568 74 22

Dnepropetrovsk
(067) 635 73 92

Ternopol
(067) 565 84 85

 

Spare parts department

Central office:

Dnepropetrovsk, Startovaya St., 7,
(056) 732-33-57
(056) 732-33-05

 

Representations:

 

Kharkov, Morozov St., 13, office 603.
(057) 766-72-66
(067) 639-70-57

Khmelnytsky, Pilotskaya St. 77/5
(0382) 78-35-00
(067) 560-93-40

ARC
(067) 562-57-21

Vinnica
(067) 560-93-40

Dnepropetrovsk
(050) 361-32-56

Donetsk
(067) 636-56-03

Zhitomir
(067) 561-12-91

Zaporozhye
(067) 561-12-91

Ivano-Frankovsk
(067) 632-74-88

Kyiv
(067) 639-89-30

Kirovograd
(067) 636-56-03

Lugansk
(067) 562-57-21

Lutsk
(067) 632-74-88

Lvov
(067) 632-74-88

Nikolaev
(067) 562-49-40

Odessa
(067) 562-57-21

Poltava
(067) 562-49-40

Rovno
(067) 560-93-40

Sumy
(067) 563-06-73

Ternopol
(067) 632-74-88

Uzhgorod
(067) 632-74-88

Kharkov
(067) 639-70-57

Khmelnytsky
(067) 560-93-40

Kherson
(050) 361-32-56

Cherkassy
(067) 562-49-40

Chernigov
(067) 636-56-03

Chernovtsy
(067) 632-74-88